از جوشای صورتت خسته شدی؟ این مقاله رو از دست نده!

پاکسازی پوست علاوه بر حذف آلودگی‌ها و مواد زیان‌آور از سطح پوست، نقش مهمی در ایجاد تعادل مواد چربی و حفظ رطوبت پوست ایفا می‌کند. این فرآیند موجب بهبود خون رسانی و ایجاد پوستی صاف و تازه می‌شود که اصولا در مراکز توسط افراد مجرب انجام میشود.

ادامه مطلب